Ny bestyrelse i fanklubben

På den ekstraordinære generalforsamling d. 22. februar 2020, blev der valgt en ny bestyrelse til at fortsætte arbejdet med fanklubben.
Efter en uro periode med et anspændt arbejdsklima i bestyrelsen, sendte generalfrosamlingen et klart signal; nye kræfter måtte til.
Forud for generalforsamlingen havde flere medlemmer af bestyrelsen trukket sig og en enkelt “gået i tænkeboks”.
Den nye bestyrelse består af:

Jesper Helbo Winther
May-Britt Svarrer
Heidi Marie Vestergaard Nielsen
Gitte Jensen
Tonny V. Nielsen

Suppleanter:
Karen Glarman
Henrik Hvid Laursen

Vi takker de fratrådte medlemmer af bestyrelsen for deres kæmpe store indsats for fanklubben.

NÆSTE KAMP:

bliv medlem af

HOBRO YELLOW VIKINGS

Luk menu