Hobro Yellow Vikings ordinær generalforsamling 2021.

Dagsorden ordinær generalforsamling 21. august 2021

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det afsluttede år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor, revisorsuppleant
7) Eventuelt.
Referat:
Ad 1. Søren Greve blev forslået som dirigent, Jesper Helbo Vinther blev foreslået som referent. Begge blev valgt.
Ad 2. Formanden aflagde beretning for året der er gået. Det har været et stille år på grund af Corona nedluningen, og fanklubben har forsøgt at holde medlemmer af fans interesserede og opmærksomme på fanklubben. Blandt andet med en uddeling af muleposer med forskellige sponsorgaver. Fanklubben ser frem til det nye år, hvor vi igen må komme med på udebaneture.
Ad 3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet bærer præg af, at der ikke har været arrangeret busture, samtidig med at fanklubben har forsøgt at fastholde interessen og modvirke medlemsflugt som følge af nedlukningen. Året ender med et underskud på 5.978,40 kr.
Ad 4. Kontingentet blev foreslået uændret i forhold til sidste sæson. Det blev vedtaget.
Ad 5. Ingen indkomne forslag.
Ad 6. May-Britt svarer havde meddelt, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen et år før tid. Heidi-Marie Nielsen og Jesper Helbo Vinther var på valg, Heidi ønskede genvalg. Og der skulle ske valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, to for 2 år og en for 1år.
Gitte Jensen og Mona Pedersen ønskede at stille op til bestyrelsen og blev valgt sammen med Heidi. Gitte blev valgt på May-Britts plads, er derfor på valg om 1 år.
Henrik Hvid Laursen blev genvalgt som suppleant.
Daniel Bjørn blev nyvalgt som suppleant.
Erik Nielsen blev genvalgt som revisor.
Søren Greve blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 7. Forskellige tiltag og muligheder blev drøftet, inden generalforsamlingen blev hævet.

  1. august 2021
    Jesper Helbo Vinther

NÆSTE KAMP:

bliv medlem af

HOBRO YELLOW VIKINGS

Luk menu